Сѣ́вєрьна Єѵрѡ́па сѥѩ чѧсти свѣта їсторїчьна и коултоурьна чѧстъ ѥстъ ⁙ Сѣвєрьнѣ краѥ лєжитъ · того дѣл҄ьма тамъжє хладьна клїма ѥстъ

Сѣвєрьна Єѵрѡпа

дрьжавꙑ исправлѥниѥ

С҄и жє дрьжавꙑ Сѣвєрьнꙑ Єѵрѡпꙑ по Ѥ҃НС оуставлѥниѭ сѫтъ[1]

Сѣ́вєрьна Єѵрѡ́па[1]
дрьжава простра́ниѥ
(х҃м²)
въсєлѥ́ниѥ
(2010 лѣта вѣсти)
людии число на х҃м² стольнъ градъ
  Аландьсци острови (Соумь) 1,527 27,700 18.1 Мариєхамнъ
  Дані́ꙗ 43,098 5,543,819 128.8 Кобєнха́внъ
  Фороꙗрьскꙑ острови (Дані́ꙗ) 1,399 48,917 35.0 Торсхавнъ
  Є́сть 45,227 1,340,021 29.6 Талинъ
  Соумь 336,897 5,339,488 15.9 Хєльсинки
  Гєрнꙁиѥ 78 65,573 840.7 Свѧтꙑѩ Пєтра портъ
  Исландъ 103,001 318,006 3.1 Рєикꙗвикъ
  Є́ирь 70,273 4,470,700 63.6 Доублинъ
  Островъ Мєнъ 572 80,085 140 Доугласъ
  Джєрсиѥ 116 91,626 789.9 Свѧтꙑи Хєлиєръ
  Латві́ꙗ 64,589 2,217,969 34.3 Ри́га
  Литъва 65,200 3,281,000 50 Ви́лн҄ь
  Но́рєгъ 324,230 4,905,200 15.1 Осло
  Свабалдъ и
Ꙗнъ Маѥнъ
(Но́рєгъ)
61,395 2,572 0.042 Лонгѥарбѥнъ
  Свє́ньско 449,964 9,354,462 20.8 Стоколмъ
  Вєли́ка Британі́ꙗ 243,610 62,041,708 254.7 Лондонъ
вьсꙗ 1,811,176 99,128,846 54.7

ꙁьри такождє исправлѥниѥ

  1. 1,0 1,1 United Nations Statistics Division- Standard Country and Area Codes Classifications (M49)