Молдо́ва и молдовьскꙑ Moldova · єпїсимьно имѧ Молдова Димократїꙗ и молдовьскꙑ Republica Moldova · въсточьнꙑѩ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Кишинєвъ ѥстъ ⁙ Молдовꙑ дрьжавьнъ молдовьскъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии 3,3 лєѡдръ обитаѥтъ

Молдова Димократїꙗ
Republica Moldova


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъМолдова ха́рта
Молдова ха́рта

стольнъ градъ Кишинєвъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ молдовьскъ
самостоꙗтѣль
1991
пространиѥ  
- вьсѩ 33 843 х҃м²
въсєлѥниѥ 3,3 лєѡдръ

їсторїꙗ исправлѥниѥ

 
Молдовьскꙑ Съвѣтьскꙑѩ Социалистичьскꙑѩ Димократїѩ ꙁнамѧ

Молдовьско Кънѧжьство Д҃І вѣцѣ почѧто бѣ ⁙ Ꙃ҃І вѣцѣ ꙁємлѩ кнꙗжьства въшьла въ съставъ Османьскꙑ аѵтократѡрїѩ бѣашѧ ⁙ Ѳ҃І Молдова стала ѥстъ Бєссарабьскоѭ кѷбєрнїѥѭ Рѡсїиськꙑ їмпєрїѩ

Молдова ѥстъ стала пакꙑ самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 1991 лѣта послѣди распада Съвѣтьскꙑихъ Социалистичьскꙑихъ Димократїи Съвѫꙁа

Молдовꙑ чѧсти исправлѥниѥ

 

Молдова на 32 чѧстиѧ дѣлєна ѥстъ

ꙁьри такождє исправлѥниѥ

 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ