Хръва́тьска и хрьватьскꙑ Hrvatska · словѣньскꙑ Хръвати и Ⱈⱃⱏⰲⰰⱅⰻ · слово ⁖ Хръватьска ⁖ хръватьскаѥго имєнє прѣложєниѥ ѥстъ · єпїсимьно имѧ Хръва́тьска Димократі́ꙗ и хрьватьскꙑ Republika Hrvatska · дрьжава сѣвєроꙁапада Балканъ срѣдьнѩѩ Єѵрѡпꙑ ѥстъ ⁙ стольнъ градъ Хръватъ Ꙁагрєбъ ѥстъ ⁙ Дрьжавьнъ хръватьскъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ людии 4.5 лєѡдръ обитаѥтъ

Хръва́тьска Димократі́ꙗ
Republika Hrvatska


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъХръватьска ха́рта
Хръватьска ха́рта

стольнъ градъ Ꙁагрєбъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ хрьватьскъ
самостоꙗтѣль
1991
пространиѥ  
- вьсѩ 56 542 х҃м²
въсєлѥниѥ 4 555 000

послѣди распада ССД҃Ю Хръватьска стала самостоꙗтєл҄ьна дрьжава

їоулїꙗ 1 числа 2013 лѣта Хръватьска въшла въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа бѣ[1]

  1. Хорватия вступила в Евросоюз
 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ