Латві́ꙗ и латвїискꙑ Latvija · єпїсимьно имѧ Латві́ꙗ Димократі́ꙗ и латвїискꙑ Latvijas Republika · сѣвєрьнѣ Єѵрѡпѣ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Рига ѥстъ ⁙ Людии 2,2 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Латвїѩ дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ латвїискъ ѥстъ

Латві́ꙗ Димократі́ꙗ
Latvijas Republika


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ Tēvzemei un Brīvībai ⁖

Латвїꙗ ха́рта
Латвїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Рига
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ латвїискъ
самостоꙗтѣль
1918
пространиѥ  
- вьсѩ 64 589 х҃м²
въсєлѥниѥ 2 245 800

їсторїꙗ исправлѥниѥ

Ходѣ Прьвꙑ свѣтьнꙑ воинꙑ и Гражданьскꙑ воинꙑ Рѡсїи Латвїꙗ 1918 лѣта ꙗко самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава оглашєна бѣ · нъ 1940 лѣта Съвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи Съвѫꙁъ въ Латвїѭ воиска направилъ

Латвїꙗ опакꙑ ѥстъ стала самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава 1991 лѣта послѣди распада Съвѣтскꙑихъ Социалистичьскꙑихъ Димократїи Съвѫꙁа

Отъ 2004 лѣта Латвїꙗ въшла въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа бѣ

ꙁьри такождє исправлѥниѥ

 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ