Open main menu

Съвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи Съвѫꙁъ

Съвѣ́тьскъ Социалисти́чьскъ Димократі́и Съвѫ́ꙁъ
Союз Советских Социалистических Республик


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Съвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи Съвѫꙁъ ха́рта

стольнъ градъ Москъва́
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ роу́сьскъ ѩꙁꙑ́къ
самостоꙗтѣль
1922
пространиѥ  
- вьсѩ 22 402 200 х҃м²
въсєлѥниѥ 293 047 571

Съвѣ́тьскъ Социали́стичьскъ Димократі́и Съвѫ́ꙁъ или ССД҃С и роусьскꙑ СССР, Союз Советских Социалистических Республик · въстока Єѵрѡпꙑ и сѣвєра Асїѩ дрьжава бѣ ⁙ Стольнъ градъ Москъва бѣ ⁙ Дрьжавьнъ роусьскъ ѩꙁꙑкъ бѣ

їсторїꙗисправлѥниѥ

Сътворєнъ лѣ́та 1922 по ѥдинѥнии съвѣтьскъ Рѡсїѩ · Оукраинꙑ · Бѣлꙑ Роуси и Ꙁакаѵкасїискꙑ Съвѫꙁьнꙑ Димократїѩ

Въ лѣто 1991 15 съвѫꙁнъ димократїи сталꙑ самостоꙗтєльнꙑ дрьжавꙑ сѫтъ · сє жє Съвѣтьска Съвѫꙁа коньць бѣ

димократїѩисправлѥниѥ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ