Open main menu

55°45′00″ с҃ш 37°37′00″ в҃д / 55.75° с҃ш 37.616667° в҃д. (G)


Москъва
Градъ
ꙁнакъ
Coat of Arms of Moscow.svg
ꙁнамѧ
Flag of Moscow.svg
Дрьжава Рѡсїѩ знамѧ Рѡсі́ꙗ
Глава Сєргїи Собꙗнинъ[1]
Людии обитаѥтъ 12 108 257
Основанъ ѥстъ 1147
Moscow all districts.svg


Москъва

Москъва и словѣньскꙑ Москꙑ · гєнїка Москъвє · словєсє обраꙁъ Москъва съ роусьскаѥго ѩꙁꙑка ѩтъ ѥстъ · роусьскꙑ Москва · стольнъ градъ Рѡсїѩ ѥстъ · ꙁьдана ѥстъ рѣцѣ МоскъвѣМоскъвьскꙑ области главьнъ градъ ѥсть ⁙ Людии 12 108 257 обитаѥтъ. Помѣновєна ꙁапрьва лѣтописи 1147 лѣта ѥстъ ⁙ Градъ сѧ положєниѥмь самостоꙗтєл҄ьнѫ съвѫꙁьнѫ ѥдиницѫ одѣлꙗѥтъ

Москъвꙑ властьнꙑ ѥдиницѧисправлѥниѥ

Москъва на дъвѣ на дєсѧть властии дѣлѥна ѥстъ · ихъ жє роусьско имѧ ⁖ властьнꙑ окрѫги ⁖ и роусьскꙑ административные округа ѥстъ

 1. Срѣдьнъ властьнъ окрѫгъ
 2. Сѣвєрьнъ властьнъ окрѫгъ
 3. Сѣвєро-въсточьнъ властьнъ окрѫгъ
 4. Въсточьнъ властьнъ окрѫгъ
 5. Юго-въсточьнъ властьнъ окрѫгъ
 6. Южьнъ властьнъ окрѫгъ
 7. Юго-ꙁападьнъ властьнъ окрѫгъ
 8. Ꙁападьнъ властьнъ окрѫгъ
 9. Сѣвєро-ꙁападьнъ властьнъ окрѫгъ
 10. Ꙁєлєноградьскъ властьнъ окрѫгъ
 11. Новомоскъвьскъ властьнъ окрѫгъ
 12. Троичьскъ властьнъ окрѫгъ

Властьни окрѫꙃи дѣлѥни на 125 чѧсти сѫтъ

кладѧꙃиисправлѥниѥ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Рѡсїѩ наибол҄ьшє гради  
Москъва | Санктъ Пєтєрбоургъ | Новосибирьскъ | Єкатєрїнбоургъ | Нижьн҄ии Новъ Градъ | Самара | Омьскъ | Каꙁанъ | Чєлѣбиньскъ | Растовъ на Донѣ | Оуфа | Вльгоградъ | Пєрмь | Красьноꙗрьскъ | Красьнодаръ | Воронєжь
Єѵрѡпꙑ стольни гради
Амстєрдамъ | Андора ла Вєлꙗ | Анкѷра¹ | Астана¹ | Аѳинꙑ | Бакоу¹ | Бєрлинъ | Бєрнъ | Братислава | Брюѯєль | Боудапєщь | Боукоурєщь | Бѣлъ Градъ | Вадоуць | Валєта | Варшава | Ватиканъ | Вилн҄ь | Вѥнъ | Доублинъ | Єрєванъ² | Ꙁагрєбъ | Кишинєвъ | Копєнхагєнъ | Кꙑѥвъ | Лєѵкѡсїꙗ² | Лисабонъ | Лондонъ | Люблꙗна | Люѯємбоургъ | Мадридъ | Монако | Москъва | Мѣньскъ | Осло | Парижь | Подъгорица | Прага | Рєикꙗвикъ | Рига | Римъ | Сан Марино | Сараѥво | Софїꙗ | Стоколмъ | Съкопиѥ | Талинъ | Тбилиси² | Тирана | Хєлсинки

¹ Асїи находитъ сѧ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ