Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Проѳєсь


Про́ѳєсь или проѳєтїчьнъ ꙁвѫкъ и грьчьскꙑ πρόθεσις ⁖ прѣдъложєниѥ ⁖ · ⁖ прѣдълогъ ⁖ · словєсє начѧлѣ добавьна ꙁвѫка авлѥниѥ ѥстъ ⁙ Словѣньстѣѥмь ѩꙁꙑцѣ проѳєсь сѧ прѣдъ начѧльнꙑ ꙁвѫкꙑ авлꙗѥтъ : j- прѣдъ прѣдьнꙗ рѧдоу гласьникꙑ є- · и- · ь- · ѧ- · ѥгда жє в- авлѥнъ прѣдъ ꙁадьнꙗ рѧдоу гласьникꙑ ъ- · ꙑ- · иногда прѣдъ ѫ- ѥстъ ⁙ Инѣхъ словѣньстѣхъ дїалєктѣхъ j- сѧ такожє прѣдъ начѧльномь а- авлꙗѥтъ : сл҃в авити · аблъко ~ дроугосл҃в *javiti · *jably̆ko ⁙ Послѣдьнꙗꙗ словѣньскꙑ Кѷрилловици ѥстъ : ⱑⰱⰾⱏⰽⱁ · ⱑⰲⰻⱅⰻ ит҃д