Растовъ
ꙁнакъ
Coat of Arms of Rostov (Yaroslavl oblast).png
ꙁнамѧ
Flag of Rostov (Yaroslavl oblast).png
Дрьжава Рѡсїѩ знамѧ Рѡсїꙗ
Людии обитаѥтъ 33,6 тꙑсѫщь


Растовъ и роусьскꙑ Ростов · Рѡсїѩ Ꙗрославл҄ьскꙑ области Растовьскꙑ чѧсти главьнꙑи градъ ѥстъ ⁙ Людии 33,6 тꙑсѫщь сѫтъ (2005) ⁙ Градъ ѥꙁєра Нєра брѣꙃѣ лєжитъ ⁙ Растовъ Рѡсїѩ ѥдинъ и старѣишиихъ градъ ѥстъ · ижє Рѡсїи иногда Вєликꙑи нарицаѭтъ · да нє съмѣшати съ Растова на Донѣ имєньмь