Тѡкио

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Тѡкиѡ ⁖)

Тѡкио по ꙗпѡньскꙑ 東京 · Ꙗпѡнїѩ стольнъ градъ и властьна ѥдьницѧ ѥстъ · ꙗжє островѣ Хонс҄ю сѧ находитъ ⁙ Людии обитаѥтъ 14 лєѡдръ.

Виждь • градъ • съ • мнозихъ • картокъ :