Фєрдинандъ дє Соссѷръ

Фєрдинандъ дє Соссѷръ и франкїискꙑ Ferdinand de Saussure · ноємврїꙗ 26 · 1857 лѣта — фєвроуарїꙗ 22 1913 · наивєличаи свицєрьскъ ѩꙁꙑковѣдъ бѣашє ⁙ Ѥгожє кънига главьнѣиша ⁖ Обьщоуѥмоу ѩꙁꙑкоꙁнанию оучєниѥ ⁖ ѥстъ

Фєрдинандъ дє Соссѷръ

Ѩꙁꙑкъ и рѣчь раꙁличилъ ѥстъ ⁙ Ѩꙁꙑкоу сѷстимѣ ѥдиниць и правилъ сѫщоу · рѣчь въкоупьность глаголании ѥстъ

Ꙁнаци ѩꙁꙑка оꙁначаѭщѫ и оꙁначаѥмѫ страноу оукаꙁалъ ѥстъ