Фі́нїѯъ · такождє пиникъсъ и грьчьскꙑ φοῖνιξ или φοῖνικός · латиньскꙑ Phoenix · дрѣвєсъ родъ ѥстъ · въ ихъжє сємиѭ мєждоу 15 и 20 дроугꙑ видꙑ въходитъ ⁙ Ѥгожє просторъ отъ Канарьскꙑихъ Островъ на ꙁападѣ · прѣꙁъ сѣвєрьнѫ Афрїкоу до Малаисїѩ на въстоцѣ ѥстъ ⁙

Фїнїѯъ въ Тєнєрифѣ

ꙁьри тако жє исправлѥниѥ

 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
 
Ꙁнакъ Викитвариꙗ
Сѷстиматикоу виждь Викитварии