Ꙁвѣриѥ и латиньскꙑ Theria ѥси твари на ꙁємли ⁙

тѣлоисправлѥниѥ

Ꙁвѣриѥ имѫтъ члѣни тѣла

ꙗдєниꙗисправлѥниѥ

Ꙁвѣри млєкъмъ кормꙗтъ сѧ ⁙ Онѣ рождаѭтъ сѧ живꙑми и рєкомꙑꙗ ѥстъ ꙁвѣрѣнꙗтꙑ ⁙ Млєко имъ даѭтъ ѥстъ сѫки ихъ · мати

Ꙗдєниꙗ рослꙑхъ ꙁвѣриѥ сѫтъ

Ꙁвѣриѥ бꙑсть нєбєспєчьнꙑ дѣлꙗ чєловѣка · ибо могѫтъ ꙗсти оного

ꙁьри такъждєисправлѥниѥ