Ал҄ьбєдо · отъ латиньска словєсє albus и словѣньскꙑ бѣлъ · астрономїчьна и гєѡграфїчьна вєличина ѥстъ ⁙ Сꙗ мѣра оꙁначаѥтъ способьность поврьшинꙑ расъпрьшати свѣтъ · ꙗжє на ѥѩ пада ⁙ Ал҄ьбєдо бꙑваѥтъ истиньно · гєѡмєтрїчьно и сфєрїчьно сѫтъ ⁙

Оустрои дѣлꙗ иꙁмѣрѥниꙗ ал҄ьбєдо

Наивєлико альбєдо числомь 1 оꙁначаѭтъ · а наимало жє числомь 0 ѥстъ ⁙ Бѣлꙑ вѣщиѥ вєлико ал҄ьбєдо имѫтъ · а чрьни жє мало ѥстъ ⁙

формоулꙑисправлѥниѥ

Истиньнаѥго ал҄ьбєдо главьна формоула α=(1-D)ά(θi)+Dἆ ѥстъ ⁙ Гєѡмєтрїчьно ал҄ьбєдо :   ⁙ Наприкладъ · снѣгъ иматъ ал҄ьбєдо 90% ⁙

Съвѧꙁь гєѡмєтрїчьнаѥго и сфєрїчьнаѥго ал҄ьбєдо сѫтъ :   · идє

  •   гєѡмєтрїчьно а҄льбєдо
  •   равьно  

ал҄ьбєдо нѣбєсьнꙑихъ тѣлъисправлѥниѥ

Ꙁьри сѥ тавлїѥ :

Ал҄ьбєдо нѣкотєрихъ нєбєсьнꙑихъ тѣлъ Слъньчьнꙑ сѷстимꙑ
Планита Гєѡмєтрїчьно
ал҄ьбєдо
Сфєрїчьно
ал҄ьбєдо
Єрмисъ 0,106 0,119
Афродїта 0,65 0,76
Ꙁємлꙗ 0,367 0,306
Мѣсѧць 0,12 0,067
Арисъ 0,15 0,16
Дїасъ 0,52 0,343
Кронъ 0,47 0,342
Оуранъ 0,51 0,3
Посїдѡнъ 0,41 0,29