Open main menu

42°42′ с҃ш 23°08′ в҃д / 42.7° с҃ш 23.133333° в҃д. (G)


Ба́нькꙗ
градъ
Дрьжава Блъгарїѩ ꙁнамѧ Блъгарїꙗ
Людии обитаѥтъ 10 872
Bankya location in Bulgaria.png


Видъ иꙁ Баньки града на Витошоу гороу · ꙗжє ꙁадѣ видьна ѥстъ

Ба́нькꙗ и блъгарьскꙑ Ба̀нкя · Блъгарїѩ Софїѩ градьскꙑ области градъ ѥстъ · жє блиꙁоу 10 х҃м на ꙁападѣ отъ стольна града Со́фїꙗ отъстоитъ ⁙ С҄ь сєлєниѥ родьно мѣсто нꙑнѣшьнꙗ Блъгарїѩ прѣдъсѣдатєлꙗ Боика Борисова ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 10 тꙑсѫщь

Мъногꙑ людиѥ отъ дроугъ мѣстъ дрьжавꙑ с̑ьдє почиваѭтъ

їсторїꙗисправлѥниѥ

Въ лѣто 1969 сєло Банькꙗ нарєчєно градъ бѣ ⁙ Дєсѧть лѣта по толѣ въшєлъ съставъ Софїѩ града области бѣ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ