Харманли
ꙁнакъ
Дрьжава Блъгарїѩ знамѧ Блъгарі́ꙗ
Людии обитаѥтъ 19 тꙑсѫщь
Основанъ ѥстъ 1510


Харманли и блъгарьскꙑ Харманли · Блъгарі́ѩ Хасковьскꙑ области обьщинꙑ Харманли главьнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 19 тꙑсѫщь ⁙

Давѣ града мѣстѣ мало римьско посєлѥниѥ бѣ · нꙑнѣ ѥгожє имѧ исто нєвѣдомо сѫтъ ⁙

1510 лѣта пѫти отъ Истанбоула до Бѣла Града тѷрчьскъ ꙁаѥꙁдьнъ дворъ основанъ бѣ ⁙ Послѣди чєсо блиꙁъ двора вєлико сєлѥниѥ Харманли основано бѣ ⁙ Гєньчо Стоѥвъ · пьсатєл҄ь блъгарьскъ · рєчє · оубо прѣꙃъ Харманли цѣлъ свѣтъ пѫтѥшєствоуѥтъ ѥстъ ⁙


Блъгарїѩ гради  
Аїтъ • Асєнѥвъ Градъ • Банька • Благоѥвъ Градъ • Ботєвъ Градъ • Варна • Вєлинъ Градъ • Видинъ • Враца • Габрово • Горьна Орѣховица • Гоцє Дѣл҄ьчєвъ • Димитровъ Градъ • Добричь • Дѫбьница • Єлхово • Каꙁан҄ьлъкъ • Карлово • Карнобатъ • Крѣсьна • Кръджали • Кюстєндилъ • Ламъ • Ловьча • Мєльникъ • Монтана • Нова Ꙁагора  • Паꙁарджикъ • Панагѷрищє • Пєрьникъ • Пєтричь • Пєщєра • Плѣвьнъ • Пльсковъ • Прѣѩславл҄ь • Пѷргъ • Раꙁградъ • Роусє • Самоковъ • Санда́нскꙑи • Свищовъ • Сєвлиѥво • Силистра • Сливьнъ • Смольнъ • Софїꙗ • Стара Ꙁагора • Троꙗнъ • Тръново • Тръговищє • Фїлїппополь • Харманли • Хасково • Шоумьнъ • Ꙗмболъ