Видодъска и ꙗпѡньскꙑ 画像掲示板 · англїискꙑ imageboard · Мєждоусѣтии мѣсто ѥстъ · идє обьщєниѥ людии съ помощиѭ видъ и писании идєтъ ⁙ Видодъсци нарочитꙑ программьнꙑ срѣдьства имѫтъ · въ ихъжє сътворꙗти мѣсто нє ноуждьно ѥстъ и вьсѥ польꙃєватєли анѡнѷмьнꙑ сѫтъ

їсторїꙗисправлѥниѥ

Видодъсци Ꙗпѡнїи сътворѥнꙑ бѣ ⁙ Мєждоусѣтьна обьщєниꙗ дъска 2ch.net створѥна ѥстъ 1999 лѣта[1] · отъ ѥѩжє 2001 лѣта Фоутаба Чєнєлъ иꙁишьлъ ѥстъ ⁙ Онъ прьва видодъска ѥстъ

2003 лѣта амєрїканьска видодъска Форчанъ сътворѥна бѣ[2] · а 2006 лѣта роусьска видодъска Дъвачь бѣ

кладѧꙃиисправлѥниѥ

  1. Japanese Find a Forum to Vent Most-Secret Feelings
  2. THE DARK HEART OF THE INTERNET — New York Post

съвѧꙁиисправлѥниѥ