Ладожьско ѥꙁєро

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Ла́дожьско ѥ́ꙁєро ⁖)

Ладожьско ѥꙁєро и роусьскꙑ Ладожское озеро · давѣ нарицаѥмо Нє́во · Рѡсїи ѥꙁєро ѥстъ ⁙ Ладожьскаѥго ѥꙁєра бол҄ии островъ Валамъ ѥстъ ⁙ Ладожьскоѥ ѥꙁєро болѥ вьс҄ѣхъ Єѵрѡпѣ ѥстъ съ пространиѥмь 17 870 х҃м²

Ладожьско ѥꙁєро хартѣ

Иꙁ ѥꙁєра тъкъмо ѥдьна вєлика рѣка Нєва истєкаѥтъ[1] · а вътєкаѭтъ жє рѣци Свирь · Волховъ · Воуоѯа · Сꙗсь и Наꙁиꙗ

кладѧꙃи исправлѥниѥ

  1. Большая Российская энциклопедия. Т. 16. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2010. С. 576–578.