Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Макєдонїꙗ · съмꙑсли


Макєдоні́ꙗ Єѵрѡпꙑ срѣдьн̑ь Балканъ дрєвл҄ьнꙗ страна ѥстъ ⁙ Ѥѩ чѧсти нꙑнѣ дѣлѥнꙑ мєждоу Грьци · Алванїѥѭ, Макєдонїѥѭ и Блъгарїѥѭ сѫтъ ⁙ Бол҄ьши рѣка Вардаръ ѥстъ

Макєдонїꙗ