Open main menu

Википєдїꙗ β

Макєдоні́ѩ Димократі́ꙗ
Република Македонија


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъМакєдонїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Съкопиѥ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ макєдоньскъ
самостоꙗтѣль
1991
пространиѥ  
- вьсѩ 25,713 х҃м²
въсєлѥниѥ 2,03 лєѡдръ
Disambig bordered fade.svg Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Макєдонїꙗ · съмꙑсли


Макєдоні́ꙗ и макєдоньскꙑ Македонија · єпїсимьно имѧ Макєдонїѩ Димократїꙗ и макєдоньскꙑ Република Македонија · срѣдьн̑ии Балканъ дрьжава ѥстъ ⁙ стольнъ градъ Съкопиѥ ѥстъ ⁙ дрьжавьнъ макєдоньскъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Макєдонїи людии 2 лєѡдра обитаѥтє

їсторїꙗисправлѥниѥ

 
Макєдонїꙗ Югославїѩ съставѣ

1918 лѣта по Прьвꙑѩ Свѣтьнꙑѩ Воинꙑ въшьла въ съставъ Срьбъ · Хръватъ и Словѣньць Кралѥвьства · послѣди имєноуѥмаꙗ Югославиꙗ бѣ · по Въторꙑѩ Свѣтьнꙑѩ Воинꙑ ꙗжє Социалистичьска Съвѫꙁьна Димократїꙗ Югославїꙗ · ССД҃Ю · бѣ ⁙ Послѣди распада ССД҃Ю Макєдонїꙗ стала самостоꙗтєл҄ьна дрьжава ѥстъ

ꙁьри вѧщєисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
Макєдонїѩ гради  
Бєрово | Богоданьци | Валандово | Вєлєсъ | Виньница | Гєѵгєла | Гостивар҄ь | Дєбаръ | Дѣльчєво | Дємиръ Капиꙗ | Коуманово | Кожани | Крива Паланъка | Кꙑчєво | Макєдоньска Камєница | Макєдоньскъ Бродъ | Обитѣль | Охрїдъ | Пєхъчєво | Прилѣпъ | Рѣсьнъ | Свѧтꙑи Нїколаи | Строуга | Съкопиѥ | Хътѣтово | Щипъ
  Словѣньскꙑ странꙑ и дрьжавꙑ
Въсточьни   Бѣла Роусь |   Рѡсїꙗ |   Оукраина | (Молдовѣ Придънѣстриѥ)
Ꙁападьни   Пол҄ьска |   Словѣньско |   Чєшьско | (Нѣмьцѣхъ Лоужица)
Южьни   Блъгарїꙗ |   Босна |   Їллѷрїиска Словѣнїꙗ |   Макєдонїꙗ |   Срьбїꙗ |   Хръватьска |   Чрьна Гора
Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ