Прѣꙁъсибирьскъ колѣинъ пѫть

Прѣꙁъсибирьскъ колѣинъ пѫть и роусьскꙑ Транссибирская магистраль, Транссиб · Рѡсїи ѥстъ ⁙ Наидьлъжаии колѣинъ пѫть свѣта ѥстъ ⁙ Ѥгожє дльгота 9288,2 х҃м ѥстъ ⁙ Ꙁьданъ бѣашє мєждоу лѣтъ 1891 и 1916 · ѥго почѧтъкъ Москъва · ѥго коньць Владивъстокъ сѫтъ

Map Trans-Siberian railway.png

Прѣꙁъсибирьскъ колѣинъ пѫть прѣꙁъ Оуфѫ · Самарѫ · Єкатєрїнбоургъ · Миꙗссъ · Новосибирьскъ · Омьскъ и инꙑ гради лєжитъ