Open main menu

Фѡни́ма и грьчьскꙑ φώνημα · малѣиши ѥдиница ꙁвѫка ѩꙁꙑцѣ ѥстъ ⁙ Своѥго съмꙑсла нє иматъ · нъ раꙁличєниѭ словєсъ и морфимъ слоужитъ

Фѡнологїꙗ оучєниѥ фѡнимамъ ѥстъ · Ѩꙁꙑкоꙁнаниꙗ чѧсть ѥстъ ⁙ Фѡнимꙑ вєликъ съмꙑслъ въ сътворѥнии аꙁъбоукъви и орѳографїѩ оуставлѥнии имѫтъ

Фѡнимꙑ обраꙁъ въ оучєнии каꙁаньстии ѩꙃꙑковѣдьци Нїколаи Кроушєвьскꙑи и Иванъ Бодоуєнъ дє Коуртєнє[1] оуставистє

кладѧꙃиисправлѥниѥ