Open main menu
Сѣвєрьна Амєрїка свѣтьнѣ хартѣ

Сѣвєрьна Амєрїка свѣта чѧсть ѥстъ ⁙ Ѥѩжє пространиѥ 20,36 лєѡдръ х҃м² бєꙁ островъ и 24,25 лєѡдръ х҃м² съ островꙑ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ болѥ 500 лєѡдръ ⁙ Бол҄ьши дрьжава Канада ѥстъ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ