Ю́жьна Амє́рїка ипїръ ѥ́стъ ⁙ Ѥѩжє простра́ниѥ 17 824 513 х҃м² ⁙ Наибол҄ьши дрьжа́ва Браꙁїлі́ꙗ ѥ́стъ ⁙ Бол҄ьши рѣка Амаꙁонъ ѥ́стъ ⁙ Наибол҄ьши ниꙁина Амаꙁоньска ѥ́стъ ⁙ Наибол҄ьши гора Аконгагоуа вꙑсиѭ 6 962 мєтръ ѥ́стъ

Южьна Амєрїка свѣтьнѣ хартѣ

Дрьжавꙑ исправлѥниѥ

имѧ пространиѥ
хм²
въсєлѥниѥ
  Аргєнтина 2 766 890 37 812 817
 Боливїꙗ 1 098 580 8 445 134
  Браꙁїлїꙗ 8 514 876 187 393 918
  Бєнєсвєла 912 050 24 287 670
  Гаиꙗна 214 970 698 209
  Єквадоръ 283 560 13 447 494
  Коломбїꙗ 1 138 910 41 008 227
  Панама (чѧстьно Сѣвєрьнѣ Амєрїцѣ ѥстъ) 78 200 3 000 463
  Парагваи 406 750 5 884 491
  Пироувъ 1 285 220 27 949 639
  Соуринамъ 163 270 436 494
  Оуроугваи 176 220 3 386 575
  Франкїиска Гвиꙗна (Франкїꙗ) 91 000 182 333
  Чилє 756 950 16 800 000
вьсѩ 17 818 508 355 070 540

ꙁьри такождє исправлѥниѥ

 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Свѣта чѧсти

Єѵрѡпа : Сѣвєрьна Єѵрѡпа · Ꙁападьна Єѵрѡпа · Срѣдьнꙗ Єѵрѡпа · Вьсточьна Єѵрѡпа · Южьна Єѵрѡпа
Асїꙗ : Сѣвєрьна Асїꙗ · Ꙁападьна Асїꙗ · Срѣдьнꙗ Асїꙗ · Вьсточьна Асїꙗ · Южьна Асїꙗ · Юговъсточьна Асїꙗ
Афрїка : Сѣвєрьна Афрїка · Ꙁападьна Афрїка · Срѣдьнꙗ Афрїка · Вьсточьна Афрїка · Южьна Афрїка
Амєрїка : Сѣвєрьна Амєрїка · Срѣдьнꙗ Амєрїка · Южьна Амєрїка
Ѡкєані́ꙗ : Аѵстралїꙗ · Новъ Ꙁєландъ · Мєланисїꙗ · Мїкронисїꙗ · Полѷнисїꙗ
Полꙗрьни области: Арктїка · Антарктїка