Open main menu
Южьна Амєрїка свѣтьнѣ хартѣ

Ю́жьна Амє́рїка ипїръ ѥ́стъ ⁙ Ѥѩжє простра́ниѥ 17 824 513 х҃м² ⁙ Наибол҄ьши дрьжа́ва Браꙁїлі́ꙗ ѥ́стъ ⁙ Бол҄ьши рѣка Амаꙁонъ ѥ́стъ ⁙ Наибол҄ьши ниꙁина Амаꙁоньска ѥ́стъ ⁙ Наибол҄ьши гора Аконгагоуа вꙑсиѭ 6 962 мєтръ ѥ́стъ

Дрьжавꙑисправлѥниѥ

имѧ пространиѥ
хм²
въсєлѥниѥ
  Аргєнтина 2 766 890 37 812 817
 Боливїꙗ 1 098 580 8 445 134
  Браꙁїлїꙗ 8 514 876 187 393 918
  Бєнєсвєла 912 050 24 287 670
  Гаиꙗна 214 970 698 209
  Єквадоръ 283 560 13 447 494
  Коломбїꙗ 1 138 910 41 008 227
  Панама (чѧстьно Сѣвєрьнѣ Амєрїцѣ ѥстъ) 78 200 3 000 463
  Парагваи 406 750 5 884 491
  Пироувъ 1 285 220 27 949 639
  Соуринамъ 163 270 436 494
  Оуроугваи 176 220 3 386 575
  Франкїиска Гвиꙗна (Франкїꙗ) 91 000 182 333
  Чилє 756 950 16 800 000
вьсѩ 17 818 508 355 070 540

ꙁьри такождєисправлѥниѥ