Антарктїка и грьчьскꙑ Ανταρκτική · словѣньскꙑ ⁖ противъ Арктїкꙑ · свѣта чѧсть ѥстъ · юꙃѣ Ꙁємлѩ лєжитъ ⁙ Антарктїкꙑ пространиѥ 14,4 лєѡдръ х҃м² ѥстъ ⁙ Нꙑнѣ Антарктїцѣ дрьжавъ нѣстъ

Антарктїка свѣтьнѣ хартѣ

гєѡграфїꙗисправлѥниѥ

Ипїръ на пѧтъ чѧстии дѣлєнъ · ихъжє имѧ ꙁємлѩ ѥстъ

  • Ꙁємлꙗ Кралѥвꙑ Модъ
  • Ꙁємлꙗ Вилѯа
  • Ꙁємлꙗ Викторїѩ
  • Ꙁємлꙗ Мєри Бєрдъ
  • Ꙁємлꙗ Єлсворѳа

Обраꙁьць:Commons

Свѣта чѧсти

Єѵрѡпа : Сѣвєрьна Єѵрѡпа · Ꙁападьна Єѵрѡпа · Срѣдьнꙗ Єѵрѡпа · Вьсточьна Єѵрѡпа · Южьна Єѵрѡпа
Асїꙗ : Сѣвєрьна Асїꙗ · Ꙁападьна Асїꙗ · Срѣдьнꙗ Асїꙗ · Вьсточьна Асїꙗ · Южьна Асїꙗ · Юговъсточьна Асїꙗ
Афрїка : Сѣвєрьна Афрїка · Ꙁападьна Афрїка · Срѣдьнꙗ Афрїка · Вьсточьна Афрїка · Южьна Афрїка
Амєрїка : Сѣвєрьна Амєрїка · Срѣдьнꙗ Амєрїка · Южьна Амєрїка
Ѡкєані́ꙗ : Аѵстралїꙗ · Новъ Ꙁєландъ · Мєланисїꙗ · Мїкронисїꙗ · Полѷнисїꙗ
Полꙗрьни области: Арктїка · Антарктїка