Словѣньсци ѩꙁꙑци сѫтъ родьствьни ѩꙁꙑци ижє такождє їндоєѵрѡпьсци сѫтъ ⁙ С҄ими ѩꙁꙑкꙑ Єѵрѡпѣ ꙗкожє и Асїи людиѥ глаголѭтъ · ихъжє коупьно чєтꙑрє съта лєѡдръ сѫтъ

Словѣньсци ѩꙁꙑци отъ прасловѣньска ѩꙁꙑка иꙁишьли сѫтъ

въсточьни

исправлѥниѥ

С҄и жє сѫтъ живи въсточьни словѣньсци ѩꙁꙑци :

С҄и жє сѫтъ мрьтви въсточьни словѣньсци ѩꙁꙑци :

ꙁападьни

исправлѥниѥ

А с҄и жє сѫтъ живи ꙁападьни словѣньсци ѩꙁꙑци :

Южьни ѩꙁꙑци живꙑ сѫтъ с҄и :

А с҄и жє сѫтъ словѣньсци ѩꙁꙑци :

ꙁьри такождє

исправлѥниѥ
 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ

Мєждоусловѣньскъ ѩꙁꙑкъ