Їндонисі́ꙗ Димократі́ꙗ
Republik Indonesia


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Bhinneka Tunggal Ika
дрьжавьно славопѣниѥ: ⁖ Indonesia Raya

Їндонисїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Джака́рта
6°10′S, 106°49′E

дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ їндонисі́искъ
строѥниѥ димократі́ꙗ
 - прѣдъсѣдатєл̑ь Соуси́ло Бамба́нгъ
самостоꙗтѣль
отъ Нидєрландъ
 - смс҃ть авлѥна Авгоуста · 1945 лѣта 
 - смс҃ть приꙁнана Ноємврїꙗ · 1949 лѣта 
пространиѥ  
- вьсѩ 1 904 569 х҃м²
- водꙑ (%) 4,8
въсєлѥниѥ 229 965 000[1]
платьно срѣдьство Їндонисїиска роупиꙗ (IDR)
МО҃С ко́дъ IDN
мєждоусѣтьна имєнъ область .id
мєждоусѣтии мѣсто http://www.indonesia.go.id

Їндонисі́ꙗ и їндонисїискꙑ Indonesia · єпїсимьно имѧ Їндонисі́ꙗ Димократі́ꙗ и їндонисїискꙑ Republik Indonesia · свѣта наибол҄ьшиꙗ островьна дрьжава Асїи ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Джакарта ѥстъ ⁙ Дрьжавьнъ їндонисїискъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии 230 лєѡдръ обитаѥтъ

о дрьжавꙑ имєнєисправлѥниѥ

Слово Їндонисїꙗ отъ латиньскаѥго ⁖ Indus ⁖ · словѣньскꙑ Їндїꙗ · и грьчьска ⁖ νήσος ⁖ · словѣньскꙑ островъ · исъходитъ[2]

їсторїꙗисправлѥниѥ

Їндонисїꙗ ѥстъ стала самостоꙗтєл҄ьна дрьжава отъ Нидєрландъ 1945 лѣта ѥстъ

Їндонисїѩ видꙑисправлѥниѥ

кладѧꙃиисправлѥниѥ

  1. Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009)."World Population Prospects, Table A.1". 2008 revision. United Nations
  2. Tomascik, T; Mah, J.A., Nontji, A., Moosa, M.K. (1996). The Ecology of the Indonesian Seas - Part One. Hong Kong: Periplus Editions Ltd.. ISBN 962-593-078-7

ꙁьри такождєисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Асїѩ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Армєнїꙗ¹,² • Афганистанъ • Бангладєшъ • Бахрєинъ • Броунєи • Боутанъ • Виѥтнамъ • Въсточьнъ Тиморъ • Гєѡргїꙗ¹ ² • Єгѷптъ³ • Їꙁдраил҄ь • Їндїꙗ • Їндонисїꙗ • Їѡрданїꙗ • Иракъ • Иранъ • Каꙁахстанъ¹ • Камбоджа • Катаръ • Коувєитъ • Кꙑргꙑꙁстанъ • Кѷпръ² • Лаосъ • Лїванъ • Малаисїꙗ • Малдивьскꙑ острова • Миꙗньма • Мѫголи • Нєпалъ • Оманъ • Пакистанъ • Папоуа · Нова Гвинєꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Саоудовьска Аравїꙗ • Срѣдинꙗнє • Срѣдиньска Димократїꙗ⁵ • Сѣвєрьна Корєꙗ • Сингапоуръ • Сѷрїꙗ • Таджикистанъ • Таиландъ • Тоуркмєнистанъ • Тѷрци¹ • Оуꙁбєкистанъ • Фїлїппиньскꙑ острова • Шри Ланка • Южьна Корєꙗ • Ꙗпѡнїꙗ • Ѥдьнѥнꙑ Аравьскꙑ Ємиратꙑ • Ѥмєнъ

нєсамостоꙗтѣл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акротїрь и Дєкєлїꙗ¹ • Кокосовꙑ острова • Рождьства Островъ


нєприꙁна́нꙑ дрьжа́вꙑ : Абхаꙁїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ² • Палєстїна • Тамилъ Иламъ • Сѣвєрьнъ Кѷпръ⁶ • Южьна Осєтїꙗ


¹ такождє Єѵрѡпѣ ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ ⁙ ³ такождє Афрїкѣ ѥстъ


⁴приꙁнана ꙗко самостоꙗтѣл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ Ѥ҃НС ѥстє ⁙ ⁵ нє приꙁна́на Ѥ҃НС ѥстъ ⁙
⁶ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ