Съвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи Съвѫꙁъ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ СС҃ДС ⁖)

Съвѣ́тьскъ Социалисти́чьскъ Димократі́и Съвѫ́ꙁъ
Союз Советских Социалистических Республик


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Съвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи Съвѫꙁъ ха́рта

стольнъ градъ Москва
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ роу́сьскъ ѩꙁꙑ́къ
самостоꙗтѣль
1922
пространиѥ  
- вьсѩ 22 492 200 х҃м²
въсєлѥниѥ 297 050 000

Съвѣ́тьскъ Социали́стичьскъ Димократі́и Съвѫ́ꙁъ или ССД҃С и роусьскꙑ СССР, Союз Советских Социалистических Республик · въстока Єѵрѡпꙑ и сѣвєра Асїѩ дрьжава ⁙ Стольнъ градъ Москва ⁙ Дрьжавьнъ роусьскъ ѩꙁꙑкъ

їсторїꙗисправлѥниѥ

Сътворєнъ лѣ́та 1922 по ѥдинѥнии съвѣтьскъ Рѡсїѩ · Оукраинꙑ · Бѣлꙑ Роуси и Ꙁакаѵкасїискꙑ Съвѫꙁьнꙑ Димократїѩ

димократїѩисправлѥниѥ

Отъ 1956 до 1991 лѣта Съвѣтьскѣ Съвѫꙁѣ
пѧть на дєсѧтє димократїѩ бѣахѫ
ꙁнамѧ димократїꙗ стольнъ градъ  
1   Аꙁѣрбаичаньска СС҃Д Бакꙑ
2   Армєньска СС҃Д Єрєванъ
3   Бѣлорусьска СС҃Д Мѣньскъ
4   Гєѡргїиська СС҃Д Тбилиси
5   Каꙁашьска СС҃Д Алматꙑ
6   Кꙑргꙑꙁьска СС҃Д Фроунꙁє
7   Латвїиска СС҃Д Рига
8   Литъвьска СС҃Д Вилн҄ь
9   Молдовьска СС҃Д Кишинєвъ
10   Рѡсїиска СС҃СД Москъва
11   Таджикьска СС҃Д Доушанбє
12   Тѷркмєньска СС҃Д Ашхабадъ
13   Оуꙁбєкьска СС҃Д Тошкєнтъ
14   Оукраиньска СС҃Д Кꙑѥвъ
15   Єстьска СС҃Д Талинъ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ