Їспанїꙗ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Їспані́ꙗ ⁖)

Їспані́ꙗ и їспанїискꙑ España · єпїсимьно имѧ Кралѥ́вьство Їспані́ꙗ и їспанїискꙑ Reino de España · Южьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ сто́льнъ гра́дъ Мадридъ ѥ́стъ ⁙ Людии обитаѥтъ 41 лєѡ́дръ ⁙ Бол҄ьша града Мадридъ и Барсєлона ѥстє ⁙ дрьжавьнꙑ ѩꙁꙑци їспанїискъ · галисїискъ · каталаньскъ и баскъскъ сѫ́тъ

їсторїꙗисправлѥниѥ

Їспані́иско кралѥ́вьство 1492 лѣта по ѥдинѥнии кралѥвьствъ Арагонъ и Кастилїꙗ почѧто бѣ

1985 лѣта Їспанїꙗ въшьла въ съста́въ Єѵрѡ́пьска съвѫ́ꙁа бѣ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ